Apsekojot populārākās makšķerēšanas vietas Rīgā, par pārsteigumu pašiem inspektoriem teju katrā apstāšanās vietā atradies kāds rūpīgi noslēpts nelegālā loma tīkotāja rīks.

Tika konstatēti un izņemti 10 nemarķēti, no kuriem 5 bija murdi. Savukārt garākā tīkla garums bija 50 metri, kurā atradās 7 zivis – visas palaistas brīvībā.

Lai arī šajos gadījumos kārtības sargi nelegālos tīklus uzgājuši pašu spēkiem, inspektors aicina ikvienu laivotāju, legālo copmani vai vienkārši aculiecinieku, kurš pamanījis ko aizdomīgu, palīdzēt nosargāt dabas resursus.