Konkurss iedalīts divās daļās - monitoringa veikšanai Natura 2000 teritorijās un fona monitoringa realizēšanai citviet Latvijā. Abu monitoringu atskaites konkursa uzvārētājiem būs jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2020.gada 31.oktobrim.

Saskaņā ar konkursa pirmo daļu, zivju, nēģu un vēžu monitorings jāveic kopskaitā 26 Natura 2000 teritorijās, bet konkursa otrās daļas tehniskajā specifikācijā tiek pieprasīts fona monitorings 82 no 132 Latvijas kvadrantiem. Pretendentiem pieteikumi dalībai konkursā jāiesniedz katrai daļai atsevišķi, pievienojot tehnisko un finanšu piedāvājumu.

Saskaņā ar konkursa nolikumu, katras tā daļas veikšanā jātiek iesaistītam vismaz vienam speciālistam ar pieredzi zivju vai dabas vērtību uzskaišu un monitoringa veikšanā. Tāpat ekspertam jābūt ar pieredzi savā darbā gūto datu apstrādē.

Pieteikumus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā iespējams iesniegt līdz 1.jūnijam.